Dajcie nam szansę

W dniach 29.03-01.04.2009 r. Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zrealizowało projekt pod hasłem "Dajcie nam szansę".

Projekt polegał na zorganizowaniu dla 60 osobowej grupy uczniów z Polskiej Szkoły Społecznej im. I. Domeyki w Brześciu na Białorusi warsztatów edukacyjnych prowadzonych przez polskich nauczycieli szkół średnich z Białej Podlaskiej. Uczniowie ci wymagali dodatkowego wsparcia w zakresie kształcenia w związku z deportacją w styczniu br. przez władze Białorusi dwóch nauczysieli pochodzenia polskiego uczących w tej szkole.
W ramach projektu grupa młodzieży z Białorusi uczestniczyła w zajęciach z zakresu literatury polskiej, historii, geografii oraz matematyki.

Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych 60 uczniów pochodzenia polskiego zamieszkałych i uczęszczających  do szkoły średniej na Białorusi.
Dzięki uczestnictwu w projekcie młodzież zwiększyła swoje szanse na pomyślne zdanie egzaminu kończącego szkołę średnią, co otworzy im możliwość podjęcia studiów na polskich uczelniach oraz przełoży się na wzrost poziomu ich świadomości narodowej.