Cyberprzemoc

23 maja 2018r. wychowankowie ECKiW OHP kształcący się w Branżowej Szkole Rzemieślniczej uczestniczyli w zajęciach  zorganizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Białej Podlaskiej, których tematem była „Cyberprzemoc”. Celem spotkania było zwrócenie uwagi młodych ludzi na zjawisko cyberprzemocy oraz uwrażliwienie ich na problemy związane z możliwymi konsekwencjami tego typu działań.

Agresja w Internecie pojawia się coraz częściej i bywa bardzo dotkliwa, ponieważ zostawia po sobie trudny do usunięcia ślad. Dzięki zajęciom młodzież mogła dowiedzieć się o konsekwencjach przemocy w sieci ale także o ich skutkach, którymi może być poczucie prześladowania lub ośmieszania. Osoba dotknięta przemocą w sieci zaczyna żyć w strachu, czuje się upokorzona, w skrajnych przypadkach mogą występować nawet próby samobójcze. W celu zapobiegania tego typu zachowań wśród naszych wychowanków zorganizowane zostały powyższe zajęcia, aby  przeciwdziałać przemocy w sieci, a osoby prześladowane wspierać i chronić.

Edyta Trębicka
Mariola Mirońska