Aktywnie poszukują pracy

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy w pierwszych dniach wakacji zorganizowało dla swoich wychowanków zainteresowanych podjęciem pracy sezonowej warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

Na początku zajęć, które prowadzili liderzy z Młodzieżowego Biura Pracy CEiPM OHP w Białej Podlaskiej, młodzież wypełniła ankiety poszukującego pracy oraz została zapoznana z sytuacją na rynku pracy i stosowaniem aktywnych metod poszukiwania pracy. Ponadto uczestnicy zajęć zapoznali się z możliwościami podjęcia zatrudnienia za pośrednictwem Młodzieżowego Biura Pracy oraz przeanalizowali dostępne oferty pracy.

DSC_2904

Dzięki warsztatom młodzież zrozumiała, że chcąc odnieść sukces na rynku pracy, wybrać rodzaj pracy bądź przedstawić swoją kandydaturę przyszłemu pracodawcy należy posiadać rzetelną wiedzę na swój temat, która jest niezbędna do napisania dobrego CV oraz listu motywacyjnego.

Zajęcia miały na celu kształtowanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do aktywnego poruszania się na rynku pracy oraz samodzielne przełamanie stereotypowego myślenia na temat możliwości znalezienia pracy – na początek sezonowej, która pozwoli młodzieży aktywnie spędzić okres wakacji a przy okazji zasili ich budżet.