Aktywni zbierają nakrętki

Wychowankowie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP będący uczestnikami Klubu Aktywnych włączyli się w akcję zbierania plastikowych nakrętek, z której  całkowity dochód przekazywany jest na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci.

Program ma na celu  pozyskanie środków na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i odzysk surowców wtórnych.

Młodzież będzie zbierała nakrętki do końca maja 2017 r. a następnie przekaże je do placówki, która zajmie się dalszym ich rozdysponowaniem.

Do tej pory udało się młodzieży nazbierać 430 nakrętek.