Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia warsztatów praktycznej nauki zawodu – wyposażenie biblioteki zawodowej w ramach programu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” zadanie współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.3. Ochotnicze Hufce Pracy

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia warsztatów praktycznej nauki zawodu – wyposażenie biblioteki zawodowej w ramach programu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” zadanie współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.3. Ochotnicze Hufce Pracy.

Termin składania ofert – 5 stycznia 2015 r. godz. 11.00

Numer nadany przez zamawiającego: ZP-D/2/GZ/2014

Numer ogłoszenia w w Biuletynie Zamówień Publicznych: 419090 – 2014

Załączniki:

siwz-_wyp.biblioteki

Zal-nr-1_umowa_-_wyposazenie

Zal-nr-2_oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow

Zal-nr-3_formularz-ofertowy

Zal-nr-4_oswiadczenie-o-podwykonawcach

Zal-nr-5_wykaz_uslug

Zal-nr-6_oswiadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu

Zal-nr-7_oswiadczenie-w-trybie-art.24-2

Zal-nr-8_informacja-o-grupie-kapitalowej

Zal-nr-9_Formularz_cenowy_-_Wyposazenie_biblioteki