Międzynarodowa Wigilia OHP

22 grudnia w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy z udziałem Zastępcy Komendanta Głównego OHP Mariana Najdychora odbyło się uroczyste międzynarodowe spotkanie opłatkowe.
Do wigilijnego stołu zasiadła młodzież OHP wraz z wychowawcami, psychologiem i pedagogiem oraz młodzież polonijna z Białorusi z Polskiej Szkoły Społecznej im. Ignacego Domeyki w Brześciu i Związku Polaków na Białorusi z Peliszcz.
 
 
 
Na uroczystość przybyli także zaproszeni goście: dyrekcja szkół współpracujących z OHP, ks. Czesław Jakubiec proboszcz parafii Hrud, do której należy Roskosz, ks. Prałat Ryszard Kardas proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Białej Podlaskiej oraz dyrekcja Collegu Handlowo-Technicznego z Brześcia.
 

 
W wigilijny nastrój wprowadził wszystkich ks. Czesław Jakubiec, który poświęcił opłatki i odczytał fragment Pisma Św. związany z narodzeniem Pana Jezusa.
 
 
 
Życzenia Świąteczne i Noworoczne złożył wszystkim zebranym Dyrektor ECKiW Stanisław Podymski, Zastępca Komendanta Głównego OHP Marian Najdychor oraz zaproszeni goście.
 
 
 
Odczytano również życzenia, które złożył zebranym Konsul Republiki Białoruś Władimir Ananicz oraz Konsul Generalny RP w Brześciu Jarosław Książek.
 
Po oficjalnych wystąpieniach organizatorzy uhonorowali cennymi nagrodami grupę najlepszych z najlepszych wśród młodzieży OHP, którzy w 2009 r. wykazali się szczególnymi osiągnięciami i największym zaangażowaniem w życie szkoły i internatu. Trzydziestosześcioosobowa grupa młodzieży odebrała z rąk Komendanta Najdychora gratulacje i nagrody.
 

 
Było dużo wzruszeń i dużo ciepłych życzeń przy dzieleniu się opłatkiem.
 
 
 
Następnie wszyscy zasiedli do stołu z tradycyjnymi wigilijnymi potrawami. W trakcie spożywania wieczerzy młodzież z Polski i Białorusi, w przygotowanej części artystycznej, śpiewała najpiękniejsze kolędy.
 
 
Miłym zaskoczeniem okazały się upominki, które dla wszystkich zgromadzonych zostawił pod choinką Święty Mikołaj.
 
Niepowtarzalny klimat, który przynoszą Święta Bożego Narodzenia, szacunek do tradycji, pokora wobec życia w akcie dzielenia się opłatkiem i wzajemnego pojednania, wyzwoliły w uczestnikach spotkania potrzebę podzielenia się przy stole wigilijnym osobistymi wspomnieniami z różnych sytuacji życiowych  związanych z tą tradycją.
           
 
Uczuć religijnych nie będziemy starali się przekazywać, niech pozostaną między słowami i pod nutami a wiara i nadzieja, to chyba najważniejsze drogowskazy dla nas wszystkich wynikające z kultywowania tych magicznych dni…