Zintegrowani w internacie ECKiW OHP

 
12 września 2012 r. odbyły się zajęcia integracyjne dla młodzieży ECKiW OHP mieszkającej w internacie przy ul. Sikorskiego w Białej Podlaskiej.
 
 
Zajęcia miały na celu wzajemne poznanie się młodzieży, pogłębienie atmosfery i zaufania w grupie, budowanie poczucia bezpieczeństwa a także uczenie się otwartości w wyrażaniu własnych sądów, wrażeń i odczuć.
 
 
W pierwszej fazie zajęć młodzież rysowała na balonach tzw. ,,miny” w jakim są nastroju na początku zajęć. Następnie uzyskiwali informacje nt. zainteresowań, koloru oczu, dlaczego wybrali taki zawód itp.
 
 
Kolejnym zadaniem jakie należało do młodzieży było w grupie 7 osobowej pokazać jak uda im się zmieścić na tzw. tratwie z gazet, aby się uratować przed utonięciem.
 
 
Młodzież bardzo chętnie brała czynny udział w zajęciach i wyraziła aprobatę, iż chętnie będzie brała udział w podobnych zajęciach organizowanych przez kadrę wychowawczą OHP.