Egzamin adeptów sztuki kulinarnej

14 czerwca 2012r. w warsztatach gastronomicznych ECKiW przy ul. Sikorskiego 5 w Białej Podlaskiej, odbył się egzamin końcowy z zawodu kucharz małej gastronomii na poziomie gimnazjalnym. Do egzaminu przystąpiło siedmioro słuchaczy. Egzamin składał się z części teoretycznej i praktycznej.
 
 
W części teoretycznej każdy z uczestników musiał odpowiedzieć na 20 pytań testowych. Należało wykazać się znajomością zagadnień dotyczących przepisów bhp, obsługi urządzeń kuchennych, wstępnej obróbki surowców gastronomicznych oraz podstaw technologii gastronomicznej. Wyniki okazały się pozytywnym zaskoczeniem. Najsłabszy uczeń uzyskał 17 pkt. na 20 możliwych. Najlepszy uczeń Tomek Kita uzyskał maksymalna ilość 20 punktów.
 
 
W części praktycznej egzaminu, każdy ze słuchaczy miał za zadanie przygotować potrawę ( rybę po grecku). Zadanie egzaminacyjne poprzedzone było dokładną instrukcją. Egzamin praktyczny trwał 2 godziny. W części praktycznej egzaminu słuchacze wykazali się dobrą znajomością wiedzy z dziedziny obróbki warzyw oraz przygotowania ryb. Po dwóch godzinach zmagań z patelnią, potrawy pojawiły się na stole przed komisją egzaminacyjną. Każdy z uczestników musiał zaprezentować zakres prac związanych z przygotowaniem potrawy, jej doprawieniem i estetyką podania na stół.
 
 
Wszyscy zdający wykazali się bardzo dobrą znajomością zagadnień wynikających z treści zadania egzaminacyjnego. Przygotowane przez nich potrawy, w opinii członków komisji, były bardzo smaczne. Zaświadczenia o ukończonym egzaminie praktycznym uczniowie trzecich klas gimnazjalnych otrzymają 30 czerwca, w dniu zakończenia praktycznej nauki zawodu.
 
 
Wysoki poziom egzaminów z przygotowania zawodowego należy zawdzięczać pani magister inżynier Krystynie Konstanciuk, instruktorce nauki zawodu, pod okiem której cała grupa przez ostatni rok zgłębiała tajniki zawodu kucharza małej gastronomii.
 
                                                                           Tekst i zdjęcia: Maciej Czech