„COOL-tural games” w ECKiW OHP w Roskoszy

 

Potomkowie rodu Radziwiłłów, Jan Matejko, białoruski Car Mikołaj ze swoim wojskiem, specjaliści kuchni francuskiej serwujący tosty z pastą ślimakową, tancerze krakowiaka i białoruskiego korowodu, dziewczęta wijące wianki w Noc Kupały czy Marianne śpiewająca Marsyliankę – między innymi takie postacie można było spotkać w Parku Radziwiłłowskim w Białej Podlaskiej podczas rozgrywania gry miejskiej „Tropiciele Europejskiej Kultury”.

Gra była rezultatem spotkań przygotowawczych młodzieży we Francji, w Polsce i na Białorusi oraz tygodniowej pracy podczas realizacji międzynarodowej wymiany młodzieży projektu „COOL-tural games” realizowanego w ramach mobilności edukacyjnej programu Erasmus +. Projekt rozpoczął się 4 maja i potrwa do 3 października 2018r. Po niespełna dwumiesięcznych przygotowaniach, 25 czerwca do Roskoszy przyjechało po 10 młodych osób i po 2 liderów z ECKiW OHP w Roskoszy oraz organizacji partnerskich z Białorusi i Francji, którzy przez 8 dni poznawali własne dziedzictwo kulturowe, dzielili się swoją wiedzą organizując warsztaty kulturowe i gry terenowe oraz przygotowywali grę miejską świetnie się przy tym integrując.

Pierwszego dnia mobilności uczestnicy zapoznali się z terenem Centrum, omówili regulamin, kwestie organizacyjne, opowiadali o swych oczekiwaniach i obawach, bawili się podczas gier integracyjnych. Młodzież przedstawiła także przygotowane podczas przygotowań materiały: wprowadzenie do tematu dziedzictwa kulturowego i gier miejskich, wywiady przeprowadzone w swoich krajach dotyczące ochrony i promowania dziedzictwa kulturowego a także wzięła udział w dyskusji jak chronić i promować europejskie dziedzictwo kulturowe.

W kolejnych dniach uczestnicy projektu prezentowali swoje dziedzictwo kulturowe podczas warsztatów, gier terenowych, prezentacji i pokazów. Młodzież uczyła się między innymi polskich tańców narodowych wpisanych na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, poznawała francuską tradycję kulinarną i tradycję biesiadną wpisaną na listę reprezentatywną UNESCO  niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości oraz rytuał Kaliady – Bożonarodzeniowych Carów, który znajduje się na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO wymagającego pilnej ochrony.

Ważnym punktem programu wymagającym wiele pracy było przygotowanie i zorganizowanie gry miejskiej dla lokalnej społeczności, jako alternatywę tradycyjnego poznawania i pogłębiania wiedzy o europejskim dziedzictwie kulturowym. Podczas przygotowań w Roskoszy młodzież wykonała plakaty, zaproszenia, stworzyła fabułę, opracowała zasady i scenariusz gry, zadania, miejsca, rekwizyty, stroje, kartę gry z załącznikami, wystawę projektową, baner i prezentację.

Podczas wyjazdu do Warszawy młodzież poszukiwała śladów dziedzictwa kulturowego w stolicy uczestnicząc w grze miejskiej, poznawała kolekcje z różnych stron świata w Państwowym Muzeum Etnograficznym.

3 lipca o godzinie 13.00 w Parku Radziwiłłowskim w Białej Podlaskiej uczestnicy projektu rozpoczęli grę miejską „Tropiciele europejskiej kultury”. Gra cieszyła się dużym zainteresowaniem, na starcie pojawiło się 13 pięcioosobowych drużyn, którzy bardzo zaangażowali się w zdobywanie kolejnych składników tajemnego eliksiru, pozwalającego uratować mistrzów z Polski, Białorusi i Francji przed utratą swojej tożsamości i pamięci o dziedzictwie kulturowym. Odnajdywanie i wykonywanie kolejnych zadań przygotowanych przez młodzież wymagało od graczy wiele sprytu, kreatywności, umiejętności pracy zespołowej a także dobrej kondycji fizycznej i samozaparcia.

Wszyscy gracze niczym wytrawni tropiciele z zapałem odkrywali najciekawsze tajemnice europejskiej kultury zaliczając poszczególne punkty kontrolne, przy których czekali animatorzy z krajów projektu, którzy w zamian za wykonane zadanie nagradzali ich składnikiem eliksiru. Walka była bardzo wyrównana, ale tylko drużyna, która jako pierwsza zdobyła wszystkie składniki otrzymała mapę ze wskazówkami, gdzie znajduje się Mag, będący w posiadaniu receptury przyrządzenia tajemnego eliksiru. Eliksir został sporządzony i podany mistrzom przez zwycięską drużynę Solers. Gra została objęta honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska Dariusza Stefaniuka oraz patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Przed zakończeniem mobilności młodzież podsumowała dotychczasowe działania oraz zaplanowała przebieg pracy nad opracowaniem publikacji zawierającej scenariusz i materiały do realizacji gry miejskiej „Tropiciele europejskiej kultury” wraz z rekomendacjami, która będzie jednym z rezultatów projektu.