Szkolenie „Zarządzanie zasobami ludzkimi” w Roskoszy

W dniach 08 – 10.11.2010 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w  Roskoszy odbywało się  szkolenie pt.: „Zarządzanie zasobami ludzkimi” w ramach wdrażanego projektu „Nowoczesne kompetencje kadry OHP”, w ramach Działania 1.3.3 Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki.


W szkoleniu udział wzięli Wojewódzcy komendanci OHP, Dyrektorzy CKiW OHP oraz dyrektorzy biur Komendy Głównej OHP. Celem realizowanego szkolenia było przygotowanie w zakresie nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi, uporządkowanie i poszerzenie wiedzy na temat organizowania i funkcjonowania służb personalnych w firmie: w jaki sposób rekrutować kandydatów, jak dobierać metody efektywnej motywacji.